Bildungswesen

Informationen zum Bildungswesen in Polen

Hochschulwesen

Äquivalenzabkommen

Institutionstypen

Notensystem der Hochschulen

Schulwesen

Notensystem der Sekundarschulen

Lehrerausbildung

Zuständige Stellen in Polen

Name der Stelle Ort Zuständig für

 

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska -

 

Okregove izby lekarsko-weterynaryjne -

 

Ministerstwo Infrastruktury, Departament Architektury i Budownictwa -

 

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna -

 

Biuro Uznawalnosci Wyksztalcenia i Wymiany Miedzynarodowej (bis10.2017) -

 

Zwiazek Artystow Scen Polskich -

 

Krajowa rada izby architektow -

 

Okregowe rady pielegniarek i poloznych -

 

Kosciol Chrzescijan Baptystow -

 

Towarzystwo Rozwoju Wiedzy Niekonwencjonalnej -

 

Izba Rzemieslnicza w Katowicach Kattowitz

 

Willy - Brandt - Zentrum für Deutschland- und Europastudien Breslau gegründet 2002

 

Okregowe izby architektow -

 

Naczelna Rada Aptekarska -

 

Naczelna Izba Lekarska -

 

Naczelna Izba I Poloznych (Chamber of Nurses and Midwives) -

 

Minister wlasciwy do spraw szkolnictwa wyzszego -

 

Polskie Koleje Panstwowe (PKP) -

 

Minister wlasciwy do spraw instytucji finansowych -

 

Minister wlasciwy do spraw rynkow rolnych -

 

Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkanowej -

 

ENIC/NARIC - Äquivalenzzentrum

 

Minister wlasciwy do spraw gospodarki wodnej -

 

Minister wlasciwy do spraw transportu -

 

Minister wlasciwy do spraw turystyki -

 

Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych -

 

Minister wlasciwy do spraw zdrowia -

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Ksztalcenia i Doskonalenia Nauczycieli - Bestätigung der Lehrerqualifikation zum Zwecke der Anerkennung im Ausland

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna - (gymnasiale, maturale, berufliche) Abschlussprüfungen

 

Ministerstwo Kultury i Sztuki -

 

Wojewod Dolnoslaski - Der Wojewode für Niederschlesien Breslau

 

Zaklad Doskonalenia Zawodowego -

 

MEN - Ministerstwo Edukacji Narodowej (Ministerium für nationale Bildung) -

 

Kurator Oswiaty i Wychowania -

 

Minister wlasciwy do spraw sprawiedliwosci -

 

Izba Architektow - Architekten

 

Internauka -

 

Okregowe izby aptekarske -

 

Okregowe rady lekarskie -

 

Naczelna Izba Pielegniarek I Poloznych -

 

Malopolska Chamber of Craft and Entrepreneur -

 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego -

 

Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych -

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej - Bestätigung der Sozialarbeiterqualifikation zum Zwecke der Anerkennung im Ausland

 

Krajowa Izba Architektow Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada -

 

Polska Izba Inzynierow Budownictwa - Bauingenieure

 

Minister wlasciwy do spraw administracji publicznej -

 

Minister wlasciwy do spraw srodowiska -

 

Minister wlasciwy do spraw lacznosci -

 

Minister wlasciwy do spraw gospodarki -

 

Minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego -

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego (Ministerium der Wissenschaft und Hochschulbildung) -